Sončne elektrarne prilagojene našim potrebam

Zaradi višanje cen električne energije ter vse večje potrebe po njej se tudi vse več gospodinjstev odloča, da bodo sončne elektrarne krasile njihove strehe oziroma v nekaterih primerih tudi vrtove. Ko so se začele postavljati masovno so bila pravila države taka, da si pridobljeno elektriko, ki jo sam nisi porabil oddal v omrežje in zato prejel plačilo. Vendar so se kmalu spremenila in tako imamo lahko korist od sončne elektrarne le kot brezplačno uporabo elektrike zase, preostanek pa oddamo v omrežje brez plačila.

Sončne elektrarne prilagojene našim potrebam

Z novim tarifnim sistemom, ki stopi v veljavo letos junija in določa pet časovnih blokov kjer se bo cena razlikovala, bodo lastnike sončne elektrarne v prednosti, saj se jim ne bo potrebno prilagajati z porabo glede na uro. Tako nov sistem zagotovo usmerja uporabnike k lastni proizvodnji in posledično tudi hrambi, ker bo tako lahko električno energijo posameznik uporabljal tudi v dražjih terminih, ko bomo ostali malo pogledali na porabo. 

S tem načinom obračunavanja želi država prispevati k razbremenitvi distribucijskega elektroenergetskega sistema in se izogniti velikim razlikam v obremenitvah omrežja. Tako poleg spodbude po postavitvi lastne sončne elektrarne postaja vse večja želja uporabnikov po izgradnji tako imenovane hibridne sončne elektrarne, katera nudi možnost hrambe in izrabe svoje lastne pridelane energije kadarkoli želimo. 

Strokovnjaki ob pregledu naše porabe ugotovijo koliko velike hibridne sončne elektrarne potrebujemo in koliko velik mora biti naš hranilnik, da bo brezskrbno pokrival vse potrebe po energiji. Uporabnik hibridne sončne elektrarne še vedno ostaja povezan z zunanjim omrežjem, vendar ga, ob pravilnih izračunih, uporablja zelo redko. Uporabnik ima sam nadzor nad porabo in shranjevanjem električne energije in le to med uporabo lahko prilagaja. 

Baterijske celice ali hranilniki električne energije običajno uporabijo iz odsluženih avtomobilov na električni pogon, ki so sicer delno izgubili moč in še vedno odlično služijo namenu. Tako smo lahko z postavitvijo lastne sončne elektrarne še bolj prijazni do okolja.